Reklamace

Před zadáním do výroby vám zašlu grafický návrh vašeho cejchu/raznice, který si spolu odsouhlasíme a případně upravíme. Díky tomuto postupu je velmi pravděpodobné, že budete s výsledkem spokojeni. 

Pokud by nastal nějaký problém, neprodleně mě kontaktujte na mail info@cejchujeme.cz